Cilj e-Usavršavanja je povećati kvalitetu znanja zdravstvenih radnika, omogućiti im stručan i pristupačan izvor znanja, otkloniti nedoumice i sumnje te tako povećati njihovu sigurnost tijekom zbrinjavanja pacijenata u hitnim i po život opasnim stanjima i stvoriti im preduvjete za razvoj zdravstvenih usluga na njihovim područjima. Stoga za ovakav tip stručnog usavršavanja nema naplate kotizacije, svi predavači uključeni u ovaj program nesebično i velikodušno sudjeluju djeleći svoje znanje, iskustvo i vrijeme. Programu stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (e-Usavršavanje) slobodni su prisustvovati svi zdravstveni radnici na lokacijama održavanja pojedinog predavanja.

Stručne komore uključene u program e-Usavršavanja su: Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora medicinskih biokemičara i Hrvatska komora zdravstvenih radnika čime je ovakav način stručnog usavršavanja bodovan za potrebe zanavljanja licenci zdravstvenih radnika.

Predavanja se održavaju putem zasebnih video-konferencijskih sustava, a na određenim lokacijama i putem video-konferencijskih sustava koji se koriste za potrebe pružanja telemedicinskih usluga. Predavanja se prenose sa centralne lokacije predavača istovremeno prema više telemedicinskih centara, tj. lokacija slušača. Svi sudionici predavanja imaju mogućnost istovremene međusobne audio-vizualne komunikacije te pregled sadržaja ili materijala za pojedino predavanje.