Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne Novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 70/16),

Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine ("Narodne Novine", broj 138/11 i 110/12)

Mreža telemedicinskih centara ("Narodne Novine", broj 138/11, 85/12, 128/12, 16/1349/16)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ("Narodne Novine", broj 61/11)

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine”, broj 156/13, 11/14, - ispravak 12/14, 34/14, 54/14, 66/14, 74/14, 106/14, 133/14, 157/14, 25/15, 36/15 i 69/15. i 79/15., 82/15. - ispravak 91/15., 91/15. - ispravak, 116/15)